3) Özgeçmiş

 Lokman ÇELİK

KİŞİSEL BİLGİLER:

Uyruk : Türkiye Cumhuriyeti

Doğum Tarihi: 01.01.1981

Doğum Yeri: Sorgun/ Yozgat

Medeni Durum : Evli

Askerlik Durumu : Tamamlandı

Ehliyet Sınıfı : B (24/03/2009)

Toplam Tecrübe : 9 Yıl

Sigara Kullanımı: Hayır

Çalışma Durumu : Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Fakülte Sekreteri

KARİYER HEDEFİ:

Kısa vadede, eğitim ve kariyer geçmişime uygun bir kariyer fırsatı yakalamak.

Uzun vadede, şirkete değer katarak yöneticiliğe terfi etmek.

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Yüksek Lisans  : İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi–13/03/2011/  …

Tez Konusu : ” Bireysel Kariyer Planlama  İle Girişimcilik  Arasındaki  İlişki: ( İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Yapılan Bir Araştırma )”

Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Tekstil Mühendisliği–12/06/2008

Ön Lisans : Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı –12/10/2017

Lise : Yozgat Sorgun Lisesi Fen Bilimleri

Ortaokul: Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi

İlkokul: Yozgat Sorgun Oral İlkokulu

YABANCI DİL BİLGİLERİ:

İngilizce   : Okuma: İyi  Yazma: İyi  Konuşma: Orta seviyede

Arapça   : Okuma: İyi  Yazma: İyi  Konuşma: Başlangıç seviyede

Osmanlıca:  : Okuma: İyi  Yazma: İyi  Konuşma: iyi seviyede

BİLGİSAYAR  BİLGİLERİ:

MS Office Programları kullanımı (Word, Excel, Powerpoint ve Outlook), Üsküdar Üniversitesi içerisinde kullanılan Elektronik Bilgi Sistemi (EBYS), Bologna Bilgi Sistemi (EBS), Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), Öğretim Üyesi Ek Ders Yükü Sistemi (Proliz), Üniversite İletişim Bilgi Sistemi (Microsoft Dynamics CRM) ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (Bilmedical) sistemlerinin kullanımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sürekli Eğitim Merkezine ait web sitelerinin veri girişleri ve takibi, özel web sayfama (blog) ait veri girişleri ve takibi, özel web sitesi yapımında planlama ve tasarım.

HOBİLER:

Yüzmek, bisiklete binmek, şehirlerarası tarihi gezi yapmak, spor yapmak, kişisel gelişim kitapları okumak, müzik dinlemek ve ezgi okumak.

İŞ TECRÜBELERİ:

1) Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri

( 15/12/2016 –…   )

2) Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri ve Rektör Yardımcısı Asistanlığı

( 18/02/2014 –14/01/2015 ile 09/03/2015 –15.12.2016  )

Fonksiyonel Sorumluluklar:

1) Bölüm Başkanları, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Akademik Kurul Toplantılarının yapılması için gerekli bütün organizasyonlar ve alınan kararların yazılması, imzalatılması ve Rektörlüğe Raporlanması,

2) Dönemlik okutulacak Müfredat Programlarının planlanması,

3) Dönemlik Ders verecek Öğretim Elemanlarının planlanması,

4) Aylık Ek Ders Yüklerinin Öğretim Elemanlarından alınması sonrasında gelen Aylık Ders Yüklerini Kontrolü sonucunda Raporlanarak Üst yazısının yazılıp muhasebeye Raporunun bildirilmesi,

5) Erasmus Ders Programlarının girilmesi ve takibini yapmak,

6) Bolonya Kriterlerinin girilmesi ve takibini yapmak,

7) Yeni alınacak Öğretim Elemanlarının planlanması ve Öğretim Elemanlarının İlan ve Alım Karar süreçlerinin takibi sonucunda ilgili birimlere bildirilmesi,

8) Öğrenci Temsilcisi Seçimlerinin yapılması,

9) Gelen bütün evrak ve dilekçelerin EBYS sistemine girilmesi, gerekli kararların alınarak sistem üzerinden yazılarak cevaplanması ve takibini yapmak,

10) Soruşturma açılan bütün dosyaların hazırlanması ve bütün iş akışının sonuna kadar takip edilmesi,

11) Öğrenci İşleri Direktörlüğünün talep ettiği bütün bilgileri Fakülteden temin etmek,

12) Öğrencilerle ilgili her türlü evrakın arşivlemesini yapmak, evrak ve dosya arşivinin düzenini sağlamak, Arşive inecek gerekli belgeleri hazırlamak, Arşivi düzenlemek ve takibini yapmak,

13) Bölümlere yeni gelen öğrencilerin (ÖSS-Ek kontenjan-DGS-Yatay Geçiş-Yab. Uyr. Öğr.) Bölüm müfredatlarına göre intibaklarını yapmak,

14) Öğrencilere danışman öğretim üyeleri belirlemek ve ilgili birimlere bildirmek,

15) Dönem içerisinde yapılacak bütün sınavların hazırlanması ve bütün iş akışının takibini yapmak,

16) Öğrencilerin Çift Anadal ve Yandal taleplerinin değerlendirilerek programların hazırlanması ve bütün iş akışının takibini yapmak,

17) Sekreterliğe bağlı personelin otomasyon sistemi, mevzuat, işleyiş gibi konularda yetiştirilmesini sağlayarak birbiri arasında koordinasyonunu ve iş bölümünü sağlamak,

18) Öğrencilerin zorunlu veya gönüllü stajları ile yerinde uygulama yapabilmeleri için gerekli bütün süreçlerin takibini yapmak,

19) Fakülteye bağlı bütün bölümlere ait web sayfalarının veri girişleri, güncelleme ve iş akışı takibi,

20) Fakülteye ait her türlü İdari ve Sekreterlik işlerini yapmak ve sayılı amirlere raporlamak.

 

3) Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Uzmanı (15/01/2015-08/03/2015 )

Fonksiyonel Sorumluluklar:

1) Yeni öğrencilerin kayıtlarını yapmak (ÖSS-Ek kontenjan-DGS-Yatay Geçiş-Yab. Uyr. Öğr.),

2) Akademik takvime uygun olarak iş akışını yürütmek, olası aksaklıkların önlenmesi için koordinasyonu sağlamak,

3) Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırmak ve ilgili birimlere yönlendirmek,

4) Gün içinde gelen telefonların cevaplandırılarak bilgi vermek, gerekirse mail yoluyla gelen sorulara cevap vermek,

5) Gerektiğinde öğrenci işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletişim kurmak,

6) Öğrenci belgesi, transkript ve diğer belgeleri öğrenci talebine göre hazırlamak ve teslim etmek,

7) Öğrenci bilgilerindeki tüm değişiklik ve yeniliklerin otomasyonda güncellenmesini sağlamak,

8) Toplu askerlik tecil işlemlerini yapmak,

9) Eğitim öğretime yeni başlayan öğrencilerin ilk yıl ders kayıtlarını yapmak,

10) Öğrencilere belirlenmiş danışman öğretim üyelerini otomasyon sistemine girmek,

11) Tüm dönemlerde otomasyonda ders açılışlarını yapmak, ders programı ve dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini otomasyona girmek,

12) Sınav notlarının ilanını takip etmek, yönetim kurulu kararlarına göre mazeret sınavı ve not değişikliği hakkı tanımlamak,

13) Öğrenci işleri ile ilgili tüm yazışmaları yapmak, EBYS üzerindeki görevleri takip etmek, yazışmaların gönderilmesini sağlamak, geri dönüşleri takip etmek,

14) Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek,

15) Lisans ve Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği, yatay geçiş ve çift anadal-yandal, dikey geçiş, yabancı uyruklu öğrenci kabullerine ilişkin yönetmeliklere hakim olmak, yönetmelik değişiklerini takip etmek,

16) Burs yönergesi, yaz okulu yönergesine hakim olmak, değişiklikleri takip etmek,

17) Öğrenci kimlik ve bandrollerinin dağıtım işlemlerini yapmak, İETT kartı dağıtımı yapmak,

18) Kredi Yurtlar Kurumu ve diğer kurumlar ile yapılan istatistikleri takip etmek,

19) Yatay geçiş, Çift Anadal ve Yandal müracaatlarını almak, ilgili birimlere gerekli listeleri ile birlikte yönlendirmek,

20) Kayıt dondurma başvurularının alınması ve ilgili akademik birime yönlendirilmesi,

21) Öğrencilerle ilgili her türlü evrakın arşivlemesini yapmak, evrak ve dosya arşivinin düzenini sağlamak,

22) Otomasyon sisteminin daha faydalı olabilmesi için yapılan çalışma ve istekleri takip etmek, aksaklıkları bildirmek,

23) Mezun aşamasına gelen öğrencilerin mezuniyet işlemlerini yapmak,

24) Direktörlüğe bağlı personelin otomasyon sistemi, mevzuat, işleyiş gibi konularda yetiştirilmesini sağlamak,

25) Direktörlüğe bağlı personelin birbiriyle koordinasyonunu ve iş bölümünü sağlamak

26) Öğrenci İşleri Direktörü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

4) Üsküdar Üniversitesi Kariyer Merkezi Sorumlusu (23/09/2013 –17/02/2014)

Fonksiyonel Sorumluluklar:

1) Kariyer Merkezi Direktörlüğü hedef ve stratejileri doğrultusunda tüm öğrencilerimizin üniversiteye uyum sağlamalarına, çalışma hayatına hazırlanmalarına ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmalarına yardımcı olmanın yanı sıra staj yaptırmak, işe yerleştirmek ve bireysel kariyer planlarını gerçekleştirmek üzere takibini yapmak,

2) Öğrencilerin zorunlu veya gönüllü stajları ile yerinde uygulama yapabilmeleri için gerekli kurumlarla protokolleri yapmak ve gerekli bütün süreçlerin takibini yapmak,

3) Öğrencilerin başarılı çalışmalar yapabilmeleri konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

4) Türkçe ve İngilizce Özgeçmiş hazırlamalarına yardımcı olmak.

5) Kariyer Merkezi Direktörü tarafından verilen bütün görevleri yapmak ve raporlamak.

 

5) Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sekreteri  ( 22/11/2012 22/09/2013 )

Fonksiyonel Sorumluluklar:

1) Sürekli Eğitim Merkezi (ÜSEM)‘de Sertifika Eğitim Programları için gerekli bütün eğitim ve organizasyonları düzenlemek ve eğitim alan öğrencilere sertifikaları hazırlayıp takdim etmek.

2) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü tarafından verilen bütün görevleri yapmak (ÜSEM Binasının İdari Amirlik görevi ) ve raporlamak.

 

ÜÜ logo

ÜSEM LOGO

 

 

 

 

 

Tüm Eğitimler

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Prog.

Tıbbi Hipnoz Kursları

Nöro-Yönetim ve Nöro-Liderlik Eğitimi

Kadın-Erkek İlişkileri

Başarılı Çocuk Yetiştirme

Etkin ve Yetkin Anne Baba Olmak

Yorgunluk Yönetimi

Stres Yönetimi Eğitimi

İşe Alım Teknikleri

İş Görüşmesi Teknikleri Eğitimi

Örgüt Oluşturma Eğitimi

Kariyer Yönetimi Eğitimi

Çalışan Anne Psikolojisi

Yorgunluk Yönetimi

Zaman Yönetimi & Önceliklendirme

Stratejik Düşünme

İlişki Yönetimi

Öfke Yönetimi ve Duygusal Zeka

Tüketici Psikolojisi

Klinik Görüşme ve Değerlendirme

Konuşma Terapisinde Temel İlkeler

Eş Terapisi Temel Eğitimi

Depresyonda Kognitif Psikofizyoloji

Bağımlılıkta Tedavi Yaklaşımı

Nöropsikiyatri’de Yeni Tedavi Yöntemleri

Psikiyatride Transkranyel Manyetik Uyarım Tedavi

Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Değerlendirme

Yetişkin Psikiyatri Pratiğinde Tanı ve Tedavi

Çocuk – Ergen Psikiyatri Pratiğinde Tanı

Bilişsel – Davranışçı Terapi (CBT) Temel Eğitimi

Psikodrama

Başarı Psikolojisi

0 – 6 Yaş Çocuğunu Değerlendirme & Tanı

Telesatış Eğitimi

Gerçek Satışın Psikolojisi

http://usem.uskudar.edu.tr/

 

6) İstanbul Gelişim Üniversitesi Gelişim Meslek Yüksekokulu Moda ve Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi + Kariyer Geliştirme Merkezi Koordinatörü  (15.12.2010- 19/11/2012 )

Fonksiyonel Sorumluluklar:

1) Kariyer Geliştirme Merkezi Koordinatörlüğü hedef ve stratejileri doğrultusunda tüm öğrencilerimizin üniversiteye uyum sağlamalarına, çalışma hayatına hazırlanmalarına ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmalarına yardımcı olmanın yanı sıra staj yaptırmak, işe yerleştirmek ve bireysel kariyer planlarını gerçekleştirmek üzere takibini yapmak,

2)  Öğrencilerin başarılı çalışmalar yapabilmeleri konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

3)  Mesleki Tercih Danışmanlığı yapmak üzere Fuarlara katılmak,

4)  Kariyer Günleri Etkinlikleri düzenlemek ve organize etmek,

5)   Kulüp Aktiviteleri ve Seminerler düzenlemek,

6) Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği kapsamında firma ziyaretlerinde bulunarak nitelikli insan kaynağımızı sektöre tanıtmak ve çözüm ortaklığı protokolü yapmak,

7)  İŞ-KUR İstanbul Gelişim Üniversitesi Hizmet Noktası Yetkilisi olarak hizmet vermek,

8) İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Birimi adında sosyal medyada oluşturduğum sayfalarda         

   Staj ve iş ilanlarını yayınlayarak istihdama katkıda bulunmak,

9)  Standart raporlamaları belirlenen zamanda hazırlamak ve yönetime sunmaktır.               

 

İGÜKGBHL


   

 

 

 

 

 

7) AYDINLI GROUP, Planlama Departmanı, Üretim Planlama Uzmanı (19.08.2008-13.09.2010)                                        

Fonksiyonel Sorumluluklar: 

Planlama Sorumlusu olarak; PİERRE CARDİN, CACHAREL, U.S.POLO ASSN., BECON ALMANYA Mağazalarının ve müşterilerinin satmak istedikleri takım, gömlek, mont, kaban, pardesü, etek, yelek, elbise ve özel üretim (made to measure) sipariş talepleri doğrultusunda ilgili pazarlama departmanından siparişleri almak ve üretim yapmak üzere planlamak, malzeme planlamasını yapmak ve satın alma birimine siparişleri bildirmek, müşterinin taleplerine uygun ürünlerin planlanarak üretimin planlamadan-sevkiyata kadar takibini yapmak ve yönetime raporlamaktır.                                                                                      

 

AGPCPOLOCACHAREL

 

 

 

ALINAN EĞİTİMLER VE KURSLAR:

1) Kurtaran Temel İlk Yardım Eğitimi/İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü – 24/10/2008

2) Etkili ve Verimli Toplantı Sanatı Semineri / Düşünce Koçu Münir ARIKAN  *

3) Etkin Zaman Yönetimi Semineri/ Düşünce Koçu Münir ARIKAN *

4) Mükemmel Takımdaşlık Semineri/ Düşünce Koçu Münir ARIKAN *

    * (2-3-4) Aydınlı Kişisel ve Kurumsal Gelişim Akademisi/ İstanbul – 12/06/2009

5) Gerber V.8.3. Bilgisayarlı Modelistlik Kursu Bakırköy /İstanbul İSMEK – 13/03/2010

6) ‘İnsan Yaşamında İletişim ve İlişki Bilinci Semineri’ Psikolog ve İletişim Psikolojisi Uzmanı Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU / İstanbul Gelişim Üniversitesi 20/12/2011

7)‘’Bilal Kaafarani ile imgelerden  buluşlara yolculuk’’ NORTHSTAR INNOVATION / Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Bilal KAAFARANİ (Point Hotel Barbaros/ İstanbul 18 Eylül 2012)

8) Tıbbi Hipnoz Kursu Birinci Basamak Eğitimi/ Dt. Ali Eşref MÜEZZİNOĞLU / Dr. Ali Özden ÖZTÜRK / Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ÜSEM )/ 5-6 Ocak 2013

9) Başarı Psikolojisi Sertifika Eğitimi / Uzm. Psk. Orhan GÜMÜŞEL / Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ÜSEM ) / 30 Ocak 2013

10) “Eğitimde Paradigma Dönüşümü” Panel ve Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi /Üsküdar Üniversitesi, Türkiye Akademisyenler Platformu, Tuzla Belediyesi / 8-9 Şubat 2013

11) Tıbbi Hipnoz Kursu İkinci Basamak Eğitimi / Dt. Ali Eşref MÜEZZİNOĞLU/Dr. Ali Özden ÖZTÜRK / Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi /9-10 Şubat 2013

12) “İnsani Değerler ve Pozitif Psikoloji Paneli” / Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Uzm. Psk. Orhan Gümüşel, Uzm. Psk. Aynur SAYIM / Üsküdar Üniversitesi / 22 Şubat 2013

13) Geçlerle İletişim Semineri / Uzm. Psk. Orhan GÜMÜŞEL / Üsküdar Üniversitesi / 03 Mart 2013

14) Kadın-Erkek İlişkileri Semineri/ Uzm. Psk. Orhan GÜMÜŞEL/ Üsküdar Üniversitesi/ 03 Mart 2013

15) Aile Danışmanlığı Temel Etkenler/Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Üsküdar Üniversitesi / 04 Mart 2013

16) Tıbbi Hipnoz Kursu Üçüncü Basamak Eğitimi / Dt. Ali Eşref MÜEZZİNOĞLU/ Dr. Ali Özden ÖZTÜRK / Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi / 9-10 Mart 2013

17) İletişim Teknikleri Ve İlişki Yönetimi Eğitimi / Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK / Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi / 6 Nisan 2013

18) Kişiler Arası Anlaşmazlıkların Doğası, Türleri, Nedenleri, Çözüm Stratejileri, Çözüm Prensipleri, Müzakere ve Arabuluculuk / Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ/ / Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 09 Haziran 2013

 

FUAR, ETKİNLİK ve TOPLANTI KATILIMI:

1) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Kariyer Fuarı 18-21 Şubat 2011

2) İstanbul, Educatürk Eğitim Fuarı 25-28 Şubat 2011

3) İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2. ve 3. Kariyer Günleri Etkinliği 07-11 Mart 2011 ve 05-09 Mart 2012

4) İstanbul İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı Tekstilkent/Esenler/ İstanbul 23-25 Mayıs 2011

5) Ankara Mesleki Teknik Eğitim Fuarı ve Yükseköğretim Tanıtım Günleri 27-31 Nisan 2011

6) Tekirdağ, Educatürk Eğitim Fuarı 27–28 Ekim 2011

7) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul’daki  49 Üniversite Temsilcilerinin Katıldığı İş Birliği Sürecine İlişkin Bir Paylaşım Toplantısı ( Üsküdar İlçesi Validebağı Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi Salonu / İstanbul ) 17 Kasım 2011

Validebağı Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi Salonu

Dr. Muammer YILDIZ İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

8) LOGIST EURASIA 2011  5. Lojistik Endüstrisi, Taşımacılık, Yükleme, Boşaltma, İstifleme, Depolama Araç, Donanım, Sistem ve Teknolojileri Fuarı 24-27 Kasım 2011

9) II. Küresel Girişimcilik Zirvesi, “Girişimcilik, Değerler ve Kalkınma: Küresel Bir Gündem”  İstanbul Harbiye Kongre Merkezi 03 – 06 Aralık 2011

10) İstanbul İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı Tekstilkent/Esenler/ İstanbul 25-29 Nisan 2012

(Milli Eğitim Eski Bakanı, Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer DİNÇER’e İSİİF2012 Fuarını ziyaretleri esnasında kaligrafik yazıyla yazdığım isminin kendilerine bizzat takdimi )

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER

11) Türkiye’de bilişime yön veren TÜBİTAK, MİCROSOFT, MYNET ve SHİFDELETE ‘in önemli isimleri, ‘Bilişimde Gelecek Yaklaşımı’ konulu panelde bilişimin Türkiye ve Dünyadaki gelişimini değerlendirmeye katılım13 Mart 2013 Çarşamba , Üsküdar Üniversitesi / İstanbul

Prof.Dr. Nevzat Tarhan – T.C. Üsküdar Üniversitesi / Rektör

Dr. Zeki Erdem / TUBİTAK / Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Trend Analizi ve Teknoloji Yönetimi Bölüm Sorumlusu

Selçuk Uzun / Microsoft Türkiye  / Yazılım Geliştirme Teknolojileri Yöneticisi

Onur Çekmegil / Mynet / İş Geliştirme Direktörü

Tolga Küçükyılmaz / Shiftdelete / Editör

Bilişimde Gelecek Yaklaşımı Paneli 1

12) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA‘nın katılımı ile YÖK Başkan Danışmanı Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ’un Başkanlığında 

‘’1. Kariyer Merkezleri Temsilcisi Toplantısı’’ 12 Haziran 2013, Yükseköğretim Kurulu / Ankara

13) Türkiye’de bilişime yön veren TÜBİTAK, MİCROSOFT, MYNET ve SHİFDELETE ‘in önemli isimleri, ‘Bilişimde Gelecek Yaklaşımı’ konulu panelde bilişimin Türkiye ve Dünyadaki gelişimini değerlendirme toplantısına katılım Üsküdar Üniversitesi / İstanbul 13 Mart 2013

14) Risale Akademi, Akademik Araştırmalar Vakfı ve Hospital Turk iş birliği ile tertiplenen “Yaşlanma ve Manevi Bakım Çalıştayı’’ katılımı 30 Mayıs 2015 Üsküdar / İstanbul

15) Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde tertiplenen “Sağlıkta Pozitif Düşünce Kulüpleri 1. Genel Toplantısı’’ katılımı 05 Eylül 2015 Fatih/ İstanbul

REFERANSLAR:

1) Prof. Dr. Nevzat TARHAN / Üsküdar Üniversitesi Rektörü

2) Prof. Dr. Mesut GÜNER / İstanbul Gelişim Üniversitesi 2012 Yılı Rektörü

3) Prof. Dr. Mehmet ZELKA / Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

4) Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZSOY/ Suffa Vakfı Genel Sekreteri / İstanbul (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kurucu Rektörü  )

5) Yrd. Doç. Dr. Nevzat UYAROĞLU / İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi / İstanbul Tel: 0 212 422 06 70

6) Yüksek Endüstri Mühendisi Murat BAYTAR/ ARNO Genel Müdürü / İstanbul

4 Yorum

4 thoughts on “3) Özgeçmiş

  1. kardeşim gurur duydum hayırlı uğurlu olsun.Dünya ve ahirette huzur ve saadet dilerim

    Köksal ÇELİK-Diyarbakır Hakimi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s