CV HAZIRLAMA KILAVUZU

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ

 

KARİYER KİTAPÇIĞI I

CV HAZIRLAMA KILAVUZU

İstanbul-2012

1. CV Kavramı

CV, Curriculum Vitae’nin kısaltılmışı olup Latince kökenlidir ve “özgeçmiş” anlamında kullanılmaktadır.  CV ya da özgeçmiş, niteliklerinizin, becerilerinizin, deneyimlerinizin ve başvurduğunuz konu ile ilgili diğer özelliklerinizin yer aldığı, açık ifadeli ve kolay anlaşılan, okuyan kişiyi etkilemeye yönelik bir özetidir.  Başvurduğunuz işe hangi ölçüde, nasıl katkı yapacağınızı ifade eden önemli bir belgedir.  Şirketler hangi adayın mülakata çağrılacağına CV’lerini inceleyerek karar verdiklerinden, CV’niz işe alınma şansınızı doğrudan etkiler.

İşverenler özgeçmişleri incelerken “Neden bize başvurdu?”, “Neler başarabilir?”, “Bilgi ve yetenekleri başvurduğu işe uygun mudur?”, “Kişisel özellikleri nelerdir?” gibi sorulara cevap ararlar. Özgeçmişiniz bu sorulara cevap veriyor nitelikte olmasının yanı sıra işverene “Ben bu işi yapabilirim”, “Ben bu işi istiyorum”, “Ben bu işe ve firmaya uyum sağlayabilirim” mesajlarını veriyor olmalıdır.

CV’nizde yazdığınız bilgilerin yanlış veya yanıltıcı olmamasına, politik veya dini görüşlerinizle ilgili bilgiler içermemesine, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olmasına dikkat edin. CV’nizde kendinizle ilgili verdiğiniz bilgiler başvurduğunuz pozisyonla ilişkili olmalıdır. CV’nizi kelime işlem programlarını kullanarak, ‘Arial’ ‘Times New Roman’ gibi en yaygın kullanılan yazı karakterleriyle, 11 ya da 12 punto büyüklükte hazırlamanız önerilir.

Dilerseniz CV’nizin başına kısa bir önyazı ekleyerek, CV’nizde belirtemediğiniz hususları belirtebilirsiniz.  Ancak bu yazıyı kısa, sade, samimi bir dille yazmaya dikkat edin. CV’nizde yer alan bilgileri burada tekrarlamayın. Başvurduğunuz şirkete nasıl bir yararınızın olacağını, onlara uygun olan deneyim ve becerilerinizi vurgulayabilirsiniz. Ön yazı belli bir kişiye hitaben yazılır. Eğer göndereceğiniz kişinin ismini bilmiyorsanız; insan kaynakları departmanı yöneticisine hitaben  yazabilirsiniz.

2.  Bir CV’de Olması Gereken Bilgiler

(a) İsim ve İletişim Bilgileri (E-Posta, Telefon, Adres ve Fotoğraf)

CV’nizi gönderdiğiniz kişilerin sizinle temas kurabilmek için, CV’nize yazmış olduğunuz e-posta adresi ve telefon numaralarından başka bir olanaklarının olmadığını unutmayın. Bu yüzden size kolaylıkla ulaşabilecekleri bir e-posta veya telefon numarası vermeniz çok önemlidir. Bu bilgiler genellikle CV’in ilk sayfasında sol üste veya üst-ortaya yazılır. İsminizi büyük harflerle gene üst tarafta sola veya ortaya yazabilirsiniz. CV’de fotoğraf kullanmak tercihinize kalmıştır.  Ancak kullanacağınız fotoğrafın son altı ayda çekilmiş ve sayfanın sağ üst köşesinde olmasına dikkat edin.

Lokman ÖRNEK

Bağdat Cad. Beyazgül Sok. No:10/6 Bakırköy, 34128 Istanbul

Ev: (212) 999 99 99, İş: (212) 999 99 99, Cep: (532) 999 99 99

E-mail: lokmanornek@hotmail.com

(b) Kişisel Bilgiler

CV’de yer alması gereken kişisel bilgiler arasında genellikle adayın uyruğu, cinsiyeti, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, erkekse askerlik durumu yer alır.

KİŞİSEL BİLGİLER              
Uyruğu                                   : T.C

Doğum Yeri                           : İstanbul

Doğum Tarihi                       : 01/01/1988

Askerlik Durumu                 : 07/2014 tarihine kadar tecilli

Medeni Durum                     : Bekar

(c) Kariyer Hedefi

Kariyer hedefinizi CV’de açık bir şekilde ifade edin. Böylece hangi alanda nasıl bir ilerleme göstermek istediğinizi, başka deyişle, kariyer planınızı ortaya koymuş olursunuz. Ciddi ve CV’de verilen diğer bilgilerle tutarlı bir kariyer hedefi adayın kendine güvenini yansıtır.

 

KARİYER HEDEFİ

İnsan Kaynakları alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşabileceği ve geliştireceği

bir pozisyonda yer almak.

(d) Eğitim Bilgileri

Yeni mezunsanız eğitimle ilgili bilgilerinizi iş tecrübelerinden önce yazmalısınız. Mezun olduğunuz lise ve üniversitenin ismini (fakülte ve bölüm adı da eklenmeli), okula giriş ve mezuniyet tarihlerini de ekleyin. Yeni mezun bir adayın, iş tecrübesi yoksa başvurduğu pozisyonla ilgili olarak aldığı dersleri listelemesi yararlı olabilir.

Eğitim bölümüne formel eğitimler dışındaki, özellikle başvurduğunuz iş pozisyonuyla ilgili olarak katıldığınız kursları, seminerleri, sertifika programlarını yazmalısınız.  Bu eğitimlerin alındığı tarihler, eğitimin süresi, ve eğitimi veren kuruluşun ismi de belirtilmelidir. İş deneyimi fazla olan adayların eğitim bilgilerini, iş deneyiminden sonra yazması daha uygundur.

 

EĞİTİM

 

ÖĞRENİM DURUMU

2003 – 2007                          : İstanbul Gelişim Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2000 – 2003                          : İstanbul Avcılar Lisesi

 

ALINAN EĞİTİMLER                                                                

02/2010-04/2010             İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı         AAA Eğitim A.Ş. 60 saat

09/2009                               Sunum Becerileri Eğitimi                                                                BBB Eğitim A.Ş.  12 saat

05/2009                               Zaman Yönetimi Eğitimi                                                  CCC Eğitim A.Ş.   8 saat

12/2008                               Etkili İletişim Semineri                                                     DDD Eğitim A.Ş.  16 saat

 

İZLENEN KONGRELER

13-17 Nisan 2010   Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul

 

POZİSYONLA İLGİLİ ALINMIŞ DERSLER (İnsan Kaynakları Uzmanı Pozisyonu)

İnsan Kaynakları Yönetimi

Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi

Örgütsel Davranış

Toplu İş Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku

(e) İş Deneyimi/Stajlar

İş deneyimi CV’nin en önemli bölümlerinden biridir. CV’yi değerlendiren kişi, adayın önceki deneyimlerine, yer aldığı projelere ve çalışmış olduğu şirketlere yapmış olduğu katkıları inceleyerek başvurduğu pozisyona uygunluğunu ölçmeye çalışır. Bu nedenle önceki şirketlerde üstlenmiş olduğunuz işleri, unvanlarınızı, yer aldığınız projeleri başlayış ve bitiş tarihleri ile vermeniz gerekir. Elde ettiğiniz başarıları ve çalıştığınız şirkete olan katkıları da mümkünse belirtmelisiniz.

 

İŞ DENEYİMİ

12/2008 -09/2010 : AAA  A.Ş. –İnsan kaynakları Uzman Yardımcılığı

 – İşe alım süreçlerinin yönetilmesi

 – Eğitim faaliyetlerinin organizasyonu

 -Performans değerlendirme sisteminin kurulması projesi (1/2009-8/2009)

12/2007- 11/2008: BBB A.Ş.   İnsan Kaynakları Sorumlusu

                          -İşe alım süreçlerinin yönetilmesi

 -Personel iş tatmini ve bağlılığı anket çalışmalarının yönetimi

– İş analizi çalışması projesi (2/2008-6/2008)

-Personel iş tatmininin artırılması projesi (6/2008-10/2008)-Proje takımı yönetim tarafından ödülendirilmiştir.

 

STAJLAR

03/2006- 05/2006 : CCC A.Ş. – İnsan Kaynakları Departmanı

– İşgücü planlaması çalışmalarına destek

– Piknik, yılbaşı, doğum günü kutlamalarının organizasyonuna destek

(f) Yabancı Dil

Bir ya da daha fazla yabancı dil biliyorsanız bu dilleri derecelendirerek CV’nizde yer verin. Görüşme sırasında ve sonraki aşamalarda zor durumda kalmamak için, bildiğiniz yabancı dil bilgisinin düzeyi konusunda yanıltıcı bilgiden kaçının. Dil bilgi düzeyini gösterir resmi belgeleriniz (TOEFL, KPDS, ÜDS gibi)  varsa bunları ve derecelerinizi CV’nizde belirtin.

 

YABANCI DİL

İngilizce: İleri seviyede konuşma, anlayabilme ve yazabilme (ELTS: 6.5).

İspanyolca: Başlangıç seviyesinde konuşma, anlayabilme ve yazabilme.

(g) Bilgisayar Becerileri

Bilgisayar becerileri günümüz iş yaşamında giderek daha önemli hale gelmiştir.  Kullanmayı bildiğiniz programları bu başlık altında sıralamalısınız.

 

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

Excell, Word, PowerPoint, Internet

(h) Özel İlgi Alanları ve Hobiler

Özel ilgi alanları ve hobiler sosyal açısından nasıl biri olduğunuz hakkında fikir verir. Ancak günlük rutin sosyal aktiviteler hobi ya da özel aktivite kapsamında yer almaz. Örneğin kitap okumak, müzik dinlemek bir hobi veya özel aktivite değildir. Şiir yazmak, bir müzik aleti çalmak, dağa tırmanmak, paraşütle atlamak ise, hobi veya özel ilgi alanı olarak tanımlanabilir. Fazla ilgi duymadığınız aktiviteleri sırf yazmış olmak için CV’nizde yer vermeyin.

 

İLGİ ALANLARI

Gitar çalmak, bisiklete binmek, müzik dinlemek.

(ı)  Faaliyetler

İş hayatının dışında kalmış ama belirtmenizin yararlı olabileceği faaliyetlerinizi burada belirtebilirsiniz.

FAALİYETLER

AAA vakfı için yapılan gönüllü çalışmalar

(j) Üyelikler

Mesleki dernek üyeliklerinizi burada belirtebilirsiniz.

 

ÜYELİKLER

AAA Derneği, BBB Derneği  

(k) Referanslar

CV’nizde referans olabilecek isimleri yazarken, bu kişilerin çalışma sisteminizi ve sizi iyi bilen, hakkınızda doğru bilgi verebilecek kişiler olmasına dikkat edin. Akrabalar, yakın arkadaşlar referans olarak yazılmaz. Akademisyenler, yönetici veya şef gibi işyerinde adaydan daha üst pozisyonlarda bulunan kişiler referans olarak verilmelidir.  İsimlerini vermeden önce izinleri alınmalı ve pozisyonları, iş adresleri ve mesai saatleri içinde kendilerine ulaşılabilecek telefon numaraları mutlaka yazılmalıdır.

REFERANSLAR

Nevzat UYAROĞLU, AAA A.Ş. Genel Müdürü. Tel: 0.212.999 99 99

Mehmet ÇEVİK, BBB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tel: 0.212.999 99 99

3. CV Çeşitleri

İçindeki bilgilerin nasıl sıralandığına bağlı olarak CV’ler birbirinden farklı şekillerde yazılabilir. İki tür vardır:  Kronolojik ve Fonksiyonel.

(a) Kronolojik CV

En sık kullanılan CV formatıdır. Kronolojik CV’de önceki işleriniz ve deneyimleriniz tarih sırasına göre (sondan başlayarak) yazılır. Bu formatta aday eğitimlerini ve iş tecrübelerini, en son eğitim veya işten başlamak üzere geriye doğru sıralar. Böylece yapılan tüm faaliyetler detaylı bir şekilde tarihleriyle gösterilmiş olunur.

(a) Fonksiyonel CV

Fonksiyonel CV’de ise yaptıklarınız belli başlıklara bağlı olarak verilir.  Örneğin ‘Satış’ başlığı altında o zamana dek satışla ilgili olarak tüm yaptıklarınızı sıralarken, ‘Liderlik’ başlığı altında liderlikle ilgili tecrübelerinizi yazmanız gerekir. Tecrübelerinizi fonksiyonlarına göre ayırdıktan sonra kendi içinde kronolojik olarak sıralamanız da mümkün olabilir.   Bu tür CV formatı özellikle belli düzeyde iş deneyimi olan adaylar tarafından tercih edilmelidir.  Ayrıca çalışma yaşamın belli bir süre ara verilmiş olunması durumunda da Fonksiyonel CV daha uygundur.

4. CV Yazarken Yararlanabileceğiniz Diğer Kaynaklar

Bedük, A. & Mete, O. (2007).  Kariyerinize C Vitamini. İş Görüşmesi ve Özgeçmiş Yazma Teknikleri. Ankara:  Gazi Kitabevi.

Soysal, S. (1997).  İş Ararken Etkili Özgeçmiş Yazmanın ve Başarılı Görüşmeler Yapmanın Yolları.  İstanbul:  Remzi Kitabevi.

Şencan, H. (1995). İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Rapor Yazımı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s